เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช..ผิดกฎหมาย! เวียดนามสั่งห้ามแล้ว หวั่นกระทบสัตว์น้ำท้องถิ่น

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม สั่งแบนการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช หลังพบมีบริษัทแอบลักลอบเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในจังหวัด Dong Thap บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งการประกาศของทางการฉบับนี้ได้เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ของเวียดนาม

Nhu Van Can อธิบดีกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวว่า “กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์ที่ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานของเวียดนามจากทั้งกระทรวงเกษตรและพัฒนาท้องถิ่นและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม เนื่องด้วยพฤติกรรมที่กินทั้งพืชและสัตว์ ทำให้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและความหลายทางชีวภาพท้องถิ่น อีกทั้งกระทรวงฯ นั้นพิจารณาแล้วว่ากุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์น้ำที่ไม่มีคุณค่าทางเศรฐกิจ ภายใต้ข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ชนิดใดๆ เพื่อการเพาะเลี้ยง ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่นและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่”

Details

เกษตรกรไต้หวันปรับแต่งสายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง จนสามารถปลูกในประเทศได้แล้ว

ประเทศไต้หวันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรจนสามารถปลูกผลไม้ได้แทบทุกชนิด แถมยังสามารถขยายและพัฒนาพันธุ์จากต่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศภายในประเทศด้วย การทำการเกษตรแบบประณีตของเกษตรกรทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จนพัฒนาให้เป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้ ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ได้โดยตรงกับเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาสูงได้ เพราะผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า

Details

สตาร์ทอัพอินเดียสร้างโรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำ แถมยังผ่อนจ่ายได้ ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

ปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ทั้งเรื่องภัยแล้ง ลมมรสุม โรคพืชและแมลงรบกวน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนในอินเดียไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทำให้เจอปัญหาหนี้สินจนถึงขั้นฆ่าตัวตายมากถึง 8,000 คน ในปี 2015

จากปัญหาของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น ทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องฝนไม่ตกตามฤดูการและโดนแมลงศัตรูพืชทำลายผลจนเสียหาย จึงมีคนกลุ่มนึงตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในชื่อ Kheyti เพื่อสร้างโรงเรียนปลูกพืชต้นทุนต่ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้

Details

ทำเกษตรยังไง ถึงจะเรียกได้ว่า “เกษตรอินทรีย์”

เกษตรอินทรีย์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการจัดการด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศน์ วงจรชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงวัตถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์ และไม่ใช้พืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการดัดแปรงพันธุกรรม (Genetic Modification) หรือ พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์ และคุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอน

Details

การให้ปุ๋ยเมล่อน สำหรับปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์

เมล่อนเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย มีระยะเวลาปลูกและเก็บเกี่ยวสั้นเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอื่น โดยประมาณอยู่ที่ 70-90 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ทำให้เกษตรกรหลายกลุ่มหันมาปลูกเมล่อนกันมากขึ้น โดยเฉพาะเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น แต่การจะปลูกเมล่อนญี่ปุ่นให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ จะมีการให้ปุ๋ยที่แตกต่างกันตามช่วงอายุของเมล่อน

Details

ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ถือเป็นส่วนหลักของผลผลิตปลานิลของประเทศ สามารถพบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ แต่มีพื้นที่หลักอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ดังนั้นในบล็อกนี้ขอเอาวิธีการเลี้ยงปลานิลมาให้ได้อ่านกันว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่างๆ

กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่างๆ เช่น กก หญ้า ผักตบชวา ออกให้หมด โดยนำมากองสุมไว้แห้งแล้วนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักในขณะที่ปล่อยปลาลงเลี้ยง ถ้าในบ่อเก่ามีเลนมากควรเอาเลนออกด้วย จะนำไปเสริมคันดินที่ชำรุด หรือใช้เป็นปุ๋ยแก่พืช ผัก ผลไม้ บริเวณใกล้บ่อ

Details

ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้งานในสวนเกษตร

เนื่องจากว่าการทำสวนจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะงานสร้างโรงเรียนปลูกผัก งานสร้างที่พัก รวมไปถึงการทำระบบรดน้ำผักอัตโนมัติด้วย ช่วงต้นเดือนมีนาคมก็เลยไปทำเรื่องขอไฟฟ้าที่การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามตำแหน่งเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจ ซึ่งสำรวจเสร็จเขาก็โทรแจ้งมาว่าจุดที่สวนอยู่นั้นอยู่นอกเขตไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งไม่สามารถพ่วงสายเข้ามาให้ได้

Details

สารละลายสำหรับใช้ปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Nutrient Solution)

การจะปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินหรือที่เรียกกันว่าแบบไฮโดรโปนิกส์นั้น หัวใจสำคัญก็คือธาตุอาหารที่จะต้องนำมาใช้เลี้ยงพืชผัก ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุต่างๆ โดยปกติแล้วจะมาในรูปแบบสารละลายไฮโดรโปนิกส์ชนิดเข้มข้น ซึ่งจะต้องนำมาผสมกันน้ำในปริมาณที่เหมาะกับพืชชนิดที่ปลูกอีกที

เนื่องจากการปลูกพืชในแบบไฮโดรโปนิกส์นั้นยังไม่แพร่หลายเหมือนการปลูกแบบใช้ดิน ดังนั้นการจะหาซื้อปุ๋ยแบบไฮโดรโปนิกส์จากร้านขายปุ๋ยทั่วไปมาใช้นั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ต้องการปลูกผักกินเองในบ้าน หรือเกษตรกรที่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลพืชผักของตัวเอง หากจะผสมปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์มาใช้เองก็เป็นเรื่องไกลตัวเกินไปและไม่คุ้มต้นทุน

Details

การเปรียบเทียบการปลูกพืชในดิน และการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์

การเปรียบเทียบการปลูกพืชในดิน และการปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นการเปรียบข้อดีและข้อเสียของการปลูกพืชทั้ง 2 ระบบ เพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายว่าแต่ละคนเหมาะกับการปลูกพืชในระบบไหน ขอบคุณข้อมูลจากมูลนิธิโครงการหลวง

Details

ปลานิล (Nile Tilapia) ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เป็นที่นิยมในการบริโภค

ปลานิล (Nile Tilapia) มีแหล่งกำเนิดในแถบประเทศอาฟริกา จัดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภคชนิดอื่น เช่น ปลาไน ปลาในกลุ่ม Catfish ทั้งหลาย รวมทั้งปลาเทร้าหรือปลาแซลมอน โดยมีกำลังการผลิตทั่วโลกในปัจจุบันกว่า 5 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากปลานิลเป็นปลาที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่มีความหลากหลายทั่วโลก สามารถผสมพันธุ์วางไข่ถี่ เพาะพันธุ์ได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำมาเลี้ยงในที่กักขังทั้งในบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไป

Details