เลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช..ผิดกฎหมาย! เวียดนามสั่งห้ามแล้ว หวั่นกระทบสัตว์น้ำท้องถิ่น

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม สั่งแบนการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช หลังพบมีบริษัทแอบลักลอบเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชในจังหวัด Dong Thap บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งการประกาศของทางการฉบับนี้ได้เผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ของเวียดนาม

Nhu Van Can อธิบดีกรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวว่า “กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์ที่ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นรุกรานของเวียดนามจากทั้งกระทรวงเกษตรและพัฒนาท้องถิ่นและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเวียดนาม เนื่องด้วยพฤติกรรมที่กินทั้งพืชและสัตว์ ทำให้สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศและความหลายทางชีวภาพท้องถิ่น อีกทั้งกระทรวงฯ นั้นพิจารณาแล้วว่ากุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์น้ำที่ไม่มีคุณค่าทางเศรฐกิจ ภายใต้ข้อกำหนดการนำเข้าสัตว์ชนิดใดๆ เพื่อการเพาะเลี้ยง ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่นและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่”

ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ถือเป็นส่วนหลักของผลผลิตปลานิลของประเทศ สามารถพบได้ในทุกภูมิภาคของประเทศ แต่มีพื้นที่หลักอยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคเหนือ ดังนั้นในบล็อกนี้ขอเอาวิธีการเลี้ยงปลานิลมาให้ได้อ่านกันว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง

กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่างๆ

กำจัดวัชพืชและพันธุ์ไม้น้ำต่างๆ เช่น กก หญ้า ผักตบชวา ออกให้หมด โดยนำมากองสุมไว้แห้งแล้วนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักในขณะที่ปล่อยปลาลงเลี้ยง ถ้าในบ่อเก่ามีเลนมากควรเอาเลนออกด้วย จะนำไปเสริมคันดินที่ชำรุด หรือใช้เป็นปุ๋ยแก่พืช ผัก ผลไม้ บริเวณใกล้บ่อ

ปลานิล (Nile Tilapia) ปลาน้ำจืดที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว เป็นที่นิยมในการบริโภค

ปลานิล (Nile Tilapia) มีแหล่งกำเนิดในแถบประเทศอาฟริกา จัดเป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่มีการเลี้ยงเพื่อการบริโภคชนิดอื่น เช่น ปลาไน ปลาในกลุ่ม Catfish ทั้งหลาย รวมทั้งปลาเทร้าหรือปลาแซลมอน โดยมีกำลังการผลิตทั่วโลกในปัจจุบันกว่า 5 ล้านตัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากปลานิลเป็นปลาที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่มีความหลากหลายทั่วโลก สามารถผสมพันธุ์วางไข่ถี่ เพาะพันธุ์ได้ง่าย เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำมาเลี้ยงในที่กักขังทั้งในบ่อเลี้ยงและแหล่งน้ำตามธรรมชาติโดยทั่วไป