โรงเรือนปลูกเมล่อน หลังคาทรง ก.ไก่ ขนาด 6 x 21 เมตร

ตัวอย่างโรงเรือนปลูกเมล่อน หลังคาทรง ก.ไก่ ขนาด 6 x 21 เมตร ด้านบนมุงด้วยพลาสติกใสใช้กันฝนและแมลง ด้านข้างคลุมด้วยมุ้งแบบละเอียด สามารถปลูกเมล่อนและผักไฮโดรโปนิกส์ได้สบาย หลังคาทรง ก.ไก่ ช่วยในเรื่องระบายอากาศด้านบน โครงสร้างเป็นท่อเหล็กกัลวาไนซ์ป้องกันสนิม สร้างโดยทีมงาน สมภพ รับสร้างโรงเรือนทุกชนิด