รางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT สำหรับทำโต๊ะปลูกขนาด 6 x 1.5 เมตร

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 6 x 1.5 เมตร ใช้รางปลูก 8 เส้น แต่ละเส้นจะเว้นช่องว่าง 10 ซม. ตัวรางจะเจาะรูเว้นระยะห่าง 20 ซม. ซึ่งเป็นระยะห่างที่พอดีกับการโตของผักสลัดที่อากาศร้อนอย่างในเมืองไทย การเจาะรางจะสลับช่องกันเป็นแนวทะแยงเพื่อให้ใบผักไม่ชิดกัน การเซ็ทระบบน้ำที่ทางฟาร์มเลือกใช้จะเอาถังรวมน้ำไปวางไว้ที่ท้ายราง แล้วใช้ปั๊มน้ำตู้ปลาสูบผ่านท่อพีวีซีมาเข้าที่หัวราง ใช้ท่อไมโครพีอีแยกน้ำเข้าแต่ละรางอีกที อัตรการจ่ายน้ำของแต่ละรางต้องไม่ต่ำกว่า 4 ลิตร / นาที

ทำระบบน้ำหยด (Drip irrigation system) สำหรับปลูกเมล่อน พร้อมให้ปุ๋ย AB ไปกับระบบน้ำ

ระบบน้ำสำหรับปลูกเมล่อน โดยทั่วไปจะนิยมใช้เป็นระบบน้ำหยด และนิยมจ่ายปุ๋ยไปกับระบบน้ำเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ (AB) หรือปุ๋ยเกล็ดแบบละลายน้ำ ซึ่งเราสามารถควบคุมการจ่ายน้ำและปุ๋ยให้กับเมล่อนได้ง่าย โดยการใช้เครื่องตั้งเวลา (Timer) มาจ่ายไฟให้ปั๊มน้ำทำงาน ปั๊มน้ำที่เลือกใช้ควรจะสัมพันธ์กับจำนวนหัวจ่ายที่เราจ่ายให้กับเมล่อนด้วย ในที่นี้ต้องการทำเพื่อทดสอบเล่นๆ เพื่อใช้ปลูกเมล่อนแค่ไม่กี่ต้น จึงเลือกใช้ปั๊มน้ำตู้ปลาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

โรงเรือนปลูกเมล่อน โรงเรือนปลูกพืช ประเภทต่างๆ

โดยปกติการปลูกพืชในที่โล่งแจ้งกับพืชท้องถิ่นทั่วไปมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไรนัก แต่สำหรับพืชบางชนิดอย่างเมล่อน หากเรานำมาปลูกกลางแจ้งอาจจะต้องเจอปัญหาการระบาดของแมลง หรือเชื้อราที่เกิดจากความชื้นของฝน ทั้งยังปัญหาสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงนิยมเพาะปลูกกันในโรงเรือนแทน แต่การสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกพืชนั้นมักจะมีต้นทุนสูง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสินค้าเกษตรบางชนิดเท่านั้น