วิธีล้างรางปลูก สำหรับฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การทำฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ หลังจากที่เก็บผักเสร็จแล้ว สิ่งแรกที่ควรทำคือการล้างทำความสะอาดแปลงปลูก เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคออกก่อนที่จะเริ่มปลูกผักรอบใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางปลูกในระบบ NFT ที่ฝาเปิดออกไม่ได้

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับล้างรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. เครืองฉีดน้ำแรงดันสูง 160 บาร์ หรือขนาดใกล้เคียง
 2. หัวฉีดขนาดเล็กสำหรับล้างราง
 3. ผงคลอลีน

ขั้นตอนการล้างรางปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

 1. ปิดปั๊มจ่ายปุ๋ย ปิดระบบพ่นหมอก ปล่อยรางให้แห้ง 1 วัน
 2. เติมน้ำลงถังจ่ายปุ๋ย แล้วเติมคลอลีน 2 ช้อนโต๊ะ
 3. เดินปั๊มเพื่อให้น้ำคลอลีนหมุนวนเข้ามาในระบบ ใช้เวลา 1 วัน
 4. เทน้ำคลอลีนทิ้ง
 5. เตรียมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมหัวฉีดสำหรับล้างราง
 6. ฉีดน้ำแรงดันสูงเข้ารูที่ใช้ปลูกผักทุกรู
 7. ล้างถังสำหรับใส่ปุ๋ย และปั๊มให้สะอาด
 8. เติมน้ำลงในถังให้ได้ระดับ เติมไตรโคโดม่า อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 100 ลิตร เดินปั๊มต่ออีก 1 วัน
 9. สามารถนำผักลงปลูกได้
 10. หลังจากนำผักลงปลูกในรางแล้ว 1 วัน ค่อยเติมปุ๋ย AB