การเตรียมความพร้อมช่วงฤดูฝน ของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์

การเตรียมความพร้อมช่วงฤดูฝน ของฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ NFT ที่ใช้รางปลูกผักสลัดแบบมาตรฐาน โต๊ะปลูกผักควรมีหลังคามุ้ง 32 ตา เพื่อป้องกันเม็ดฝนกระแทกผักไฮโดรโปนิกส์จนช้ำและเสียหาย ในฤดูฝนหากท้องฟ้าปิด ไม่มีแดด พืชก็จะไม่สามารถปรุงอาหารได้ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมสารอาหาร หมั่นตรวจดูแปลงผักเพราะช่วงหน้าฝนจะเจอหนอนผีเสื้อ และแมลงชนิดต่างๆ เยอะมาก เพลี้ยไฟจะเริ่มหาที่วางใข่ ควรตรวจสอบฟาร์มผักทุกวัน ฝนตกในช่วงกลางคืน ความชื้นในอากาศสูง เสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราใบจุด ควรแก้ไขดังนี้ ในตอนเช้าหากฝนหยุดตกและฟ้าเริ่มเปิดแล้ว ให้ฉีดจุลินทรีย์ปราบเชื้อราพลายแก้วป้องกันไว้ก่อนทั้งบนโต๊ะปลูกและบริเวณใต้โต๊ะ เติมเชื้อราไตรโคเดอร์มาอัตราส่วน 1 ช้อน ต่อน้ำ 100 ลิตร ลงในน้ำสารละลาย ถ้าผักเริ่มเกิดโรคราใบจุดแล้ว ควรใช้สารกำจัดเชื้อราแมนโคเซบ (mancozeb) เข้าช่วยเพื่อป้องกันไม่ให้รุกลามไปมากกว่านี้ ควรมีระบบพ่นหมอกเพื่อชดเชยการคายน้ำทางใบของผัก แต่ในฤดูฝนอากาศจะเย็นและมีความชื้นในอากาศสูง ผักจะคายน้ำน้อยลง ควรปรับ Timer ของระบบพ่นหมอกให้ทำงานเหมาะสมกับสภาพอากาศ การทำงานแต่ละครั้งให้นาน 15 วินาที ช่วงเวลาเช้าตรู่ หากฝนหยุดตกแล้วควรเปิดเครื่องพ่นหมอกทำงาน 1 ครั้ง สำหรับล้างน้ำค้างเพื่อป้องกันโรคใบจุด ช่วงเวลา 7.00-10.00 ตั้งเวลาของระบบพ่นหมอกให้ทำงานทุกๆ 30 นาที ช่วงเวลา…