ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้งานในสวนเกษตร

เนื่องจากว่าการทำสวนจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะงานสร้างโรงเรียนปลูกผัก งานสร้างที่พัก รวมไปถึงการทำระบบรดน้ำผักอัตโนมัติด้วย ช่วงต้นเดือนมีนาคมก็เลยไปทำเรื่องขอไฟฟ้าที่การไฟฟ้าลาดหลุมแก้ว หลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีเจ้าหน้าที่โทรมาสอบถามตำแหน่งเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจ ซึ่งสำรวจเสร็จเขาก็โทรแจ้งมาว่าจุดที่สวนอยู่นั้นอยู่นอกเขตไฟฟ้าแรงต่ำซึ่งไม่สามารถพ่วงสายเข้ามาให้ได้