สตาร์ทอัพอินเดียสร้างโรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำ แถมยังผ่อนจ่ายได้ ช่วยให้เกษตรกรปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี

ปัญหาสภาพอากาศในปัจจุบันที่นับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น ทั้งเรื่องภัยแล้ง ลมมรสุม โรคพืชและแมลงรบกวน ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนในอินเดียไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทำให้เจอปัญหาหนี้สินจนถึงขั้นฆ่าตัวตายมากถึง 8,000 คน ในปี 2015

จากปัญหาของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชได้ปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น ทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องฝนไม่ตกตามฤดูการและโดนแมลงศัตรูพืชทำลายผลจนเสียหาย จึงมีคนกลุ่มนึงตั้งบริษัทสตาร์ทอัพในชื่อ Kheyti เพื่อสร้างโรงเรียนปลูกพืชต้นทุนต่ำให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้