เกษตรกรไต้หวันปรับแต่งสายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง จนสามารถปลูกในประเทศได้แล้ว

ประเทศไต้หวันพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรจนสามารถปลูกผลไม้ได้แทบทุกชนิด แถมยังสามารถขยายและพัฒนาพันธุ์จากต่างประเทศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศภายในประเทศด้วย การทำการเกษตรแบบประณีตของเกษตรกรทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ จนพัฒนาให้เป็นการเกษตรเชิงท่องเที่ยวได้ ผู้บริโภคสามารถซื้อผลไม้ได้โดยตรงกับเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถจำหน่ายผลผลิตในราคาสูงได้ เพราะผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพของสินค้า