อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ NFT สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 2 เมตร

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 1.8 เมตร ใช้รางปลูก 9 แถว ซึ่งรางปลูกจะมีความยาวเส้นละ 6 เมตร จึงต้องใช้รางปลูก 2 เส้น นำมาต่อกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นโต๊ะ 12 x 1.8 เมตร จะต้องใช้รางปลูก 18 เส้น ข้อต่อ 9 ตัว

ราคาของอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 2 เมตร ราคารวม 8,300 บาท จะมีดังนี้

  1. รางปลูกผัก 20 x 350 = 7,000 บาท
  2. ฝาปิดราง 10 x 20 = 200 บาท
  3. ข้อต่อราง 10 x 30 = 300 บาท
  4. รางรวมน้ำ ยาว 2 เมตร = 800 บาท