อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ NFT สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 1.8 เมตร

อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 1.8 เมตร ใช้รางปลูก 9 แถว ซึ่งรางปลูกจะมีความยาวเส้นละ 6 เมตร จึงต้องใช้รางปลูก 2 เส้น นำมาต่อกันเข้าด้วยกัน ดังนั้นโต๊ะ 12 x 1.8 เมตร จะต้องใช้รางปลูก 18 เส้น ข้อต่อ 9 ตัว

ราคาของอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สำหรับโต๊ะปลูกขนาด 12 x 1.8 เมตร ราคารวม 6,415 บาท จะมีดังนี้

  1. รางปลูกผัก 18 x 300 = 5,400 บาท
  2. ฝาปิดราง 9 x 15 = 135 บาท
  3. ข้อต่อราง 9 x 20 = 180 บาท
  4. รางรวมน้ำ ยาว 1.80 เมตร = 700 บาท