ทดสอบอัตราการงอกของ เมล็ดพันธุ์ผักสลัด (กรีนโอ๊คและเรดโอ๊ค)

สืบเนื่องจากว่าช่วงนี้กำลังหาเมล็ดพันธุ์ผักสลัดมาเพื่อใช้ปลูกที่ฟาร์มอยู่ซึ่งจะเริ่มปลูกผักสลัดขายช่วงต้นปีหน้า ก็เลยหาเมล็ดพันธุ์ผักสลัดมาทดลองปลูกดูก่อน ซึ่งได้ใช้ของเจ้าหนึ่งที่ทำบริษัทวิจัยเมล็ดพันธุ์อยู่ที่เชียงใหม่ จึงสั่งเมล็ดพันธุ์แบบไม่เคลือบมาทดสอบอัตราการงอกดูก่อน ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมล็ดพันธุ์ผักสลัดแบบเคลือบเยอะ รอบบนี้ทดสอบอยู่ 2 ชนิด คือ กรีนโอ๊ค และเรดโอ๊ค การทดสอบจะใช้ฟองน้ำที่ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มาทำการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก โดยแยกแผ่นละชนิดกัน