รางอนุบาลต้นกล้าผักสลัด สำหรับปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ NFT

การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์นั้นมีการทำกันอย่างกว้างขวางและมานานนับ 10 ปีแล้ว และการปลูกผักที่มีรากน้อยอย่างผักสลัดนั้นจะนิยมปลูกในแบบ Nutrient film technique (NFT) เป็นระบบที่มีน้ำและสารอาหารพืชไหลหมุนเวียนหล่อเลี้ยงรากพืชอยู่ตลอดเวลาทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การนำเอาผักสลัดมาปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์นั้น โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับจากวันเพาะเมล็ด ถึงจะเก็บผักขายได้ หากเก็บเร็วกว่านี้ผักยังโตไม่เต็มที่ทำให้ผักขาดน้ำหนัก ทำให้ได้ราคาต่อโต๊ะน้อยลง หากเก็บช้ากว่านี้ผักจะแก่แล้วเสียรสชาติ ทานไม่อร่อย

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

ขั้นตอนการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์

1-14 วัน (ช่วงอนุบาล 1) นับจากการเพาะเมล็ด ไม่ว่าจะเพาะด้วยฟองน้ำหรือเพอร์ไลท์ ช่วงนี้ต้นกล้าพึ่งเริ่มงอก ใบยังไม่แผ่ออกข้าง จึงยังอยู่ในฟองน้ำเป็นแผ่นหรือถาดเพาะได้

เพาะเมล็ดผักสลัดด้วยฟองน้ำ

15-28 วัน (ช่วงอนุบาล 2) ในช่วงนี้ใบของต้นกล้าผักสลัดเริ่มเบียดกันแล้ว จึงต้องจับแยกขึ้นโต๊ะ หากเราใช้โต๊ะปลูกอย่างเดียวจนถึงเก็บผักขาย ผักจะใช้เวลาอยู่บนโต๊ะปลูก 30 วัน (15-45 วันนักจากเพาะเมล็ด) จึงทำรอบการเก็บผลผลิตได้น้อย ดังนั้นจึงควรมีโต๊ะอนุบาล 2 ไว้เพื่อเพิ่มรอบการปลูกให้ถี่ขึ้นเป็น 2 สัปดาห์/ครั้ง

29-45 วัน ช่วงนี้ผักจะโตไวมาก ใบของผักสลัดจะเป็นทรงพุ่มและแผ่ออกด้านข้าง ควรย้ายผักจากโต๊ะอนุบาลมาขึ้นโต๊ะปลูก ระยะห่างของหลุมปลูกอยู่ที่ 20 เซนติเมตรขึ้นไป โต๊ะปลูกจึงใช้พื้นที่มากที่สุด ดังนั้นหากต้องการทำรอบการปลูกที่เร็วขึ้น 2 สัปดาห์/ครั้ง/โต๊ะ ก็จึงต้องวางแผนในเรื่องการอนุบาลผักไว้ด้วย

สเปคของตัวรางอนุบาล

 • กว้าง 16 เซนติเมตร
 • สูง 4.5 เซนติเมตร
 • ยาว 6 เมตร
 • เจาะได้ 167 หลุม
 • การเจาะรางสำหรับใช้อนุบาลกล้าผักสลัด จะใช้โฮลซอลขนาด 42 มม เริ่มเจาะจากหัวราง 10 ซม. เว้นระยะห่างระหว่างหลุม 7 ซม. ดังนั้นรางอนุบาล 1 เส้น ยาว 6 เมตร เจาะ 2 แถว จะได้ 167 หลุม ประหยัดพื้นที่ในการปลูกผักลงได้เยอะ

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

อุปกรณ์ทำโต๊ะอนุบาลผักไฮโดรโปนิกส์ชุดเล็ก สำหรับโต๊ะขนาด 6 x 0.5 เมตร (อนุบาลต้นกล้าผักได้ 501 ต้น สำหรับโต๊ะปลูก 2 โต๊ะ)

 1. รางอนุบาล 3 ราง รางละ 600 บาท = 1,800 บาท
 2. ฝาปิดรางอนุบาล 3 ฝา ฝาละ 20 บาท = 60 บาท
 3. รางรวมน้ำ 60 ซม. = 450 บาท

ราคารวม 2,310 บาท

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การจ่ายน้ำเข้าหัวราง ที่ฟาร์มจะใช้ท่อไมโครพีวีซีขนาด 9 มิลลิเมตร จ่ายน้ำเข้าหัวรางทั้ง 2 ข้าง ซ้าย-ขวา

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

ท่อส่งน้ำใช้ท่อพีวีซี แล้วจ่ายน้ำเข้าแต่ละรางโดยใช้ท่อไมโครพีวีซีสีดำ 9 มิลลิเมตร

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

รางรวมน้ำด้ายท้ายโต๊ะ ใช้รับน้ำจากท้ายรางเข้าบ่อพักน้ำ

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การจ่ายน้ำเข้าโต๊ะใช้ปั๊มตู้ปลาต่อผ่านสายยางและเข้าข้อต่อท่อพีวีซีอีกที รางรวมน้ำควรเชื่อมเหล็กสำหรับวางรางเพื่อช่วยรับน้ำหนักไว้ที่ขาโต๊ะด้วย

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

อุปกรณ์ทำโต๊ะอนุบาลผักไฮโดรโปนิกส์ชุดใหญ่ สำหรับโต๊ะขนาด 6 x 1.5 เมตร (อนุบาลต้นกล้าผักได้ 1,503 ต้น สำหรับโต๊ะปลูก 6 โต๊ะ)

 1. รางอนุบาล 9 ราง รางละ 600 บาท = 5,400 บาท
 2. ฝาปิดรางอนุบาล 3 ฝา ฝาละ 20 บาท = 180 บาท
 3. รางรวมน้ำ 1.6 เมตร = 450 บาท

ราคารวม 6,030 บาท

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การทำโต๊ะอนุบาลสำหรับฟาร์มผัก ถ้าใช้รางอนุบาล 9 เส้น ตามในรูป จะสามารถอนุบาลผักได้ 1,503 กล้า ซึ่งซึ่งจะมีเบี้ยผักไว้ขึ้นโต๊ะปลูกได้ 6 โต๊ะ

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การทำโต๊ะอนุบาลสำหรับฟาร์มผัก ถ้าใช้รางอนุบาล 9 เส้น ตามในรูป จะสามารถอนุบาลผักได้ 1,503 กล้า ซึ่งซึ่งจะมีเบี้ยผักไว้ขึ้นโต๊ะปลูกได้ 6 โต๊ะ

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

การทำโต๊ะอนุบาลสำหรับฟาร์มผัก ถ้าใช้รางอนุบาล 9 เส้น ตามในรูป จะสามารถอนุบาลผักได้ 1,503 กล้า ซึ่งซึ่งจะมีเบี้ยผักไว้ขึ้นโต๊ะปลูกได้ 6 โต๊ะ

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

ด้ายท้านรางอนุบาล

 

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

เมื่อวางกล้าผักที่ปลูกโดยใช้ฟองน้ำเพาะกล้า ขนาด 1 นิ้ว

รางอนุบาลต้นกล้า ผักไฮโดรโปนิกส์ ระบบ NFT

ผักสลัดบนโต๊ะอนุบาล 2