ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)

ขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat) เป็นวัสดุปลูกพืชที่สะอาด ผ่านการฆ่าเชื้อโรคและควบคุมความเค็ม ปราศจากเชื้อราและแมลง มีแร่ธาตุที่จำเป็นและเพียงพอต่อการเพาะเมล็ดเพาะกล้าแทนดิน หรือผสมเป็นวัสดุปลูกได้ทันที อัดเป็นก้อนขนาด 5 กก เมื่อผสมน้ำสามารถขยายตัวได้ถึง 70 ลิตร

ขุยมะพร้าวอัดก้อน (CocoPeat)

ขนาดของขุยมะพร้าวอัดก้อน (Coco Peat)