การปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้ที่นิยมใช้แทบทุกเทศกาลของไทย

ดาวเรือง (Marigold) เป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก ปลูกง่าย โตเร็ว ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน ให้ดอกในระยะเวลาสั้น ประมาณ 60-70 วัน หลังจากลงปลูก

การปลูกดาวเรือง สามารถกำหนดระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลสำคัญได้ จึงมีผู้นิยมปลูกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ทุกจังหวัดในประเทศไทย ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่ทำรายได้ให้กับผู้ปลูกสูง ในปัจจุบันการปลูกดาวเรืองนอกจากปลูกเพื่อตัดดอกขายแล้ว ยังนิยมปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติก เพื่อประดับตกแต่งอาคารสถานที่ และปลูกเพื่อตัดดอกส่งโรงงานอาหารสัตว์อีกด้วย ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกดาวเรืองประมาณ 4,000 ไร่