เมล็ดพันธุ์เมล่อน (Melon Seeds)

เมล็ดพันธุ์เมล่อน สายพันธุ์ยอดนิยมจากฝั่งยุโรปและอเมริกา พัฒนาสายพันธุ์โดยบริษัท Enza Zaden จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมล่อนลายเน็ตมีทั้งเนื้อสีเขียวและเนื้อสีส้ม

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำตื้น รุ่น 4 Seasons

การปลูกเมล่อนในแบบดั้งเดิมนั้นไม่ว่าปลูกปลูกระบบดินหรือปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์โดยใช้วัสดุปลูก ปัญหาที่เจอกันมากคือเรื่องการเตรียมแปลงปลูก ซึ่งต้องอาศัยแรงงานในการเตรียมดินหรือเตรียมวัสดุปลูก ดังนั้นจึงเริ่มทดลองปลูกกันในระบบราง โดยให้น้ำไหลวนเหมือนที่ใช้ในการปลูกผักสลัด โดยใช้รางน้ำฝนหรือใช้ไม้อัดมาทำเป็นรางปลูก ปต่ก็ไม่ค่อยสะดวกมากนัก ดังนั้นเราจึงได้ออกแบบรางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้สามารถนำมาใช้ปลูกพืชในกลุ่มที่รากเยอะอย่างเช่น เมล่อน แตงกวา บัตเตอร์นัท พริกหวาน และให้ยังใช้ปลูกผักทั่วได้ได้ด้วย

รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำลึก (Melon Hydroponics Gully)

การปลูกเมล่อนในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในช่วงแรกนิยมปลูกแบบใช้วัสดุปลูกหรือที่เรียกกันว่า แบบซับสเตรท (Substrate culture) วัสดุปลูกที่นิยมใช้กันมากได้แก่ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ แล้วให้น้ำและปุ๋ยผ่านทางหัวน้ำหยด แต่พอทำกันมาได้ระยะหนึ่งเริ่มพบปัญหา เช่น หัวจ่ายน้ำหยดตันได้ง่าย กับเรื่องปัญหาแรงงานที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุปลูก ดังนั้นจึงมีการทดลองนำเมล่อนมาปลูกในระบบน้ำวนแบบเดียวกับที่ใช้ปลูกผักสลัดโดยใช้ท่อน้ำพีวีซีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่าเราสามารถปลูกเมล่อนแบบนี้โดยที่คุณภาพเทียบเท่ากับการปลูกเมล่อนบนดินหรือแบบใช้วัสดุปลูกได้