Plant Factory เทคโนโลยีการปลูกพืชด้วยแสงเทียม จากหลอด LED

เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการด้านการเกษตร โดยใช้แสงแดดเทียมจากหลอด LED จึงสามารถปลูกผักเป็นชั้นได้ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าผักที่อยู่ชั้นใต้จะไม่ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด

ทำระบบน้ำหยด (Drip irrigation system) สำหรับปลูกเมล่อน พร้อมให้ปุ๋ย AB ไปกับระบบน้ำ

ระบบน้ำสำหรับปลูกเมล่อน โดยทั่วไปจะนิยมใช้เป็นระบบน้ำหยด และนิยมจ่ายปุ๋ยไปกับระบบน้ำเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ (AB) หรือปุ๋ยเกล็ดแบบละลายน้ำ ซึ่งเราสามารถควบคุมการจ่ายน้ำและปุ๋ยให้กับเมล่อนได้ง่าย โดยการใช้เครื่องตั้งเวลา (Timer) มาจ่ายไฟให้ปั๊มน้ำทำงาน ปั๊มน้ำที่เลือกใช้ควรจะสัมพันธ์กับจำนวนหัวจ่ายที่เราจ่ายให้กับเมล่อนด้วย ในที่นี้ต้องการทำเพื่อทดสอบเล่นๆ เพื่อใช้ปลูกเมล่อนแค่ไม่กี่ต้น จึงเลือกใช้ปั๊มน้ำตู้ปลาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

โรงเรือนปลูกเมล่อน โรงเรือนปลูกพืช ประเภทต่างๆ

โดยปกติการปลูกพืชในที่โล่งแจ้งกับพืชท้องถิ่นทั่วไปมักจะไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไรนัก แต่สำหรับพืชบางชนิดอย่างเมล่อน หากเรานำมาปลูกกลางแจ้งอาจจะต้องเจอปัญหาการระบาดของแมลง หรือเชื้อราที่เกิดจากความชื้นของฝน ทั้งยังปัญหาสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงนิยมเพาะปลูกกันในโรงเรือนแทน แต่การสร้างโรงเรือนสำหรับปลูกพืชนั้นมักจะมีต้นทุนสูง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับสินค้าเกษตรบางชนิดเท่านั้น