ปัญหาสารไนเตรทตกค้าง ของผักไฮโดรโปนิกส์

ในปัจจุบันการปลูกผักในระบบไฮโดรโปนิกส์เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้พื้นที่ปลูกน้อยและได้ปริมาณผักที่สูง ทั้งยังไม่ต้องใช้สารเคมีในการจัดการกับวัชพืช ไม่มีปัญหาเชื้อโรคที่มากับดิน ดังนั้นจึงถือว่าผักไฮโดรโปนิกส์เป็นผักที่สะอาดและปลอดภัย ผักที่นิยมปลูกในแบบไฮโดรโปนิกส์ส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มผักรับประทานใบ เช่น ผักสลัด คะน้า คื่นช่าย เป็นต้น