ทำระบบน้ำหยด (Drip irrigation system) สำหรับปลูกเมล่อน พร้อมให้ปุ๋ย AB ไปกับระบบน้ำ

ระบบน้ำสำหรับปลูกเมล่อน โดยทั่วไปจะนิยมใช้เป็นระบบน้ำหยด และนิยมจ่ายปุ๋ยไปกับระบบน้ำเลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ (AB) หรือปุ๋ยเกล็ดแบบละลายน้ำ ซึ่งเราสามารถควบคุมการจ่ายน้ำและปุ๋ยให้กับเมล่อนได้ง่าย โดยการใช้เครื่องตั้งเวลา (Timer) มาจ่ายไฟให้ปั๊มน้ำทำงาน ปั๊มน้ำที่เลือกใช้ควรจะสัมพันธ์กับจำนวนหัวจ่ายที่เราจ่ายให้กับเมล่อนด้วย ในที่นี้ต้องการทำเพื่อทดสอบเล่นๆ เพื่อใช้ปลูกเมล่อนแค่ไม่กี่ต้น จึงเลือกใช้ปั๊มน้ำตู้ปลาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย