ปลูกกล้วยน้ำว้า ริมบ่อเลี้ยงปลา

ปกติคนที่เลี้ยงปลาเป็นอาชีพมักไม่นิยมปลูกต้นไม้ข้างบ่อเลี้ยงปลาซักเท่าไหร่ เนื่องจากว่าต้องการให้บริเวณบ่อเลี้ยงปลาโล่ง ลมพัดได้สะดวก และป้องกันพวกนกกินที่จ้องจะกินปลาในบ่อด้วย ที่พื้นที่ฟาร์มต้องการจะทำเกษตรแบบผสมผสาน ดังนั้นจึงไม่ได้เน้นเรื่องเลี้ยงปลาเพียงอย่างเดียว วันนี้พอมีเวลาว่างจึงแยกหน่อยกล้วยน้ำว้าจากกอเดิมที่มีอยู่แล้วออกมาปลูกเพิ่ม