ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยวัสดุปลูก เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นั้น จำเป็นจะต้องมีวัสดุปลูกเพื่อใช้ประคองลำต้นของผักไม่ให้ล้ม โดยทั่วไปนิยมใช้เพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์มาทำเป็นวัสดุปลูก เนื่องจากคุณมีสมบัติที่ดูดซับน้ำและอุ้มน้ำได้ดี จึงช่วยให้ผักสลัดมีอัตราการงอกและเจริญเติบโตดีกว่าวัสดุแบบอื่นๆ จึงเหมาะทั้งมือใหม่และมือเก๋าทั้งหลาย ผักที่ปลูกด้วยวัสดุชนิดนี้ลำต้นจะแข็งแรง และจะมี Shelf life ที่นานขึ้น