รางปลูกเมล่อน ระบบไฮโดรโปนิกส์ (Melon Hydroponics Gully)

รางปลูกเมล่อนไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำลึก (Melon Hydroponics Gully)

การปลูกเมล่อนในระบบไฮโดรโปนิกส์ ในช่วงแรกนิยมปลูกแบบใช้วัสดุปลูกหรือที่เรียกกันว่า แบบซับสเตรท (Substrate culture) วัสดุปลูกที่นิยมใช้กันมากได้แก่ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ แล้วให้น้ำและปุ๋ยผ่านทางหัวน้ำหยด แต่พอทำกันมาได้ระยะหนึ่งเริ่มพบปัญหา เช่น หัวจ่ายน้ำหยดตันได้ง่าย กับเรื่องปัญหาแรงงานที่ใช้ในการขนย้ายวัสดุปลูก ดังนั้นจึงมีการทดลองนำเมล่อนมาปลูกในระบบน้ำวนแบบเดียวกับที่ใช้ปลูกผักสลัดโดยใช้ท่อน้ำพีวีซีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งพบว่าเราสามารถปลูกเมล่อนแบบนี้โดยที่คุณภาพเทียบเท่ากับการปลูกเมล่อนบนดินหรือแบบใช้วัสดุปลูกได้