มุ้งกันแมลง (Insect Net)

มุ้งกันแมลง (Insect Net)

มุ้งกันแมลง (Insect Net) เป็นมุ้งสีขาวใช้สำหรับคลุมโรงเรือนปลูกพืช (Greenhouse) เพื่อใช้กันแมลงเข้ากัดกิน ทำลาย หรือวางไข่ลงในพืชผักผลไม้ที่ปลูก ความละเอียดของมุ้งควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูก ซึ่งมีหน่วยเป็น Mesh หรือจำนวนรูของมุ้งต่อความยาว 1 นิ้วนั่นเอง หรืออาจจะเรียกกันง่ายๆ ว่ามีจำนวนกี่ตา เช่น 16 ตา, 20 ตา, 32 ตา, 40 ตา, 50 ตา ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน อย่างพวกโรงเรือนสำหรับใช้ปลูกเมล่อนจะนิยมใช้มุ้งความถี่ 32 ตา