การปลูกองุ่นระบบใหม่ ช่วยให้มีผลผลิตต่อต้นสูงกว่าแบบเดิม โดยมูลนิธิโครงการหลวง

You are here:
Go to Top