ถ้วยปลูกสีเขียว (Hydroponics Pot) แพ็คละ 10 แผ่น อุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

250 ฿

ถ้วยปลูกสีเขียว (Hydroponics Pot) สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ต้องใช้ร่วมกับเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ ช่วยให้ผักงอกได้ดี รากผักแข็งแรง ถ้วยปลูก 1 แผ่น แบ่งได้ 80 ถ้วย (แบ่งขายชุดละ 10 แผ่น)

มีสินค้าอยู่ 10

รายละเอียด

ถ้วยปลูกสีเขียว (Hydroponics Pot)

เป็นแบบใช้ครั้งเดียว เป็นถ้วยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบ NFT ต้องใช้ร่วมกับเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์ ซึ่งการปลูกแบบนี้จะช่วยให้ผักงอกได้ดี รากผักแข็งแรง ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ถ้วยปลูก 1 แผ่น จะแบ่งออกได้ 80 ถ้วย สามารถฉีกออกจากกันได้ง่าย ตอนย้ายกล้าผักขึ้นโต๊ะ

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูก 1 แผ่น ขนาด 40 x 50 ซม. จะสามารถแบ่งได้เป็น 80 ถ้วย ตอนแพ็คจะแบ่งครึ่ง หรือแบ่งเป็น 1/4 เพื่อให้แพ็คใส่กล่องเล็กได้ ช่วยลดค่าจัดส่ง

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

การนำถ้วยปลูกสีเขียวแบบนี้มาใช้เพาะเมล็ด จะใช้ร่วมกับวัสดุปลูกจำพวกเพอร์ไลท์และเวอร์มิคูไลท์

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

เมื่อต้นกล้าเริ่มโตขึ้นก็จับแยกแต่ละใบออกจากกันเพื่อนำขึ้นโต๊ะอนุบาลหรือโต๊ะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูกสีเขียว สำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ถ้วยปลูก 1 แผ่น ขนาด 40 x 50 ซม. จะสามารถแบ่งได้เป็น 80 ถ้วย ตอนแพ็คจะแบ่งครึ่ง หรือแบ่งเป็น 1/4 เพื่อให้แพ็คใส่กล่องเล็กได้ ช่วยลดค่าจัดส่ง